Hoofdpijnklachten

HoofdpijnklachtenHoofdpijn is een klacht die in de praktijk veel voorkomt. Veel mensen weten echter niet dat fysiotherapie hier uitkomst voor kan bieden. Er zijn verschillende soorten hoofdpijn, zoals migraine, spanningshoofdpijn, aangezichtspijn, clusterhoofdpijn en chronisch dagelijkse hoofdpijn. Onderstaand worden deze verschillende hoofdpijnen benoemd met hun kenmerken.


Migraine


Migraine is een veel voorkomende vorm van hoofdpijn. Deze vorm van hoofdpijn heeft een sterk negatieve invloed op het leven van mensen die er aan lijden. Iedere dag hebben zo'n 70.000 Nederlanders een migraineaanval waarvan de meesten op dat moment niet naar behoren functioneren. Bij vrouwen komt migraine drie keer zoveel voor dan bij mannen. Als je migraine hebt is het verstandig contact met de huisarts op te nemen.


Migraine bestaat uit vier fases:

- Waarschuwingsfase

          - Je bent wat prikkelbaarder dan normaal, vlak voor de aanval word je bleker en moet je steeds gapen.

- Aurafase

          - Auraverschijnselen zijn kortdurende neurologische storingen, je zicht is verstoord (zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes), je handen of vingers tintelen, je ervaart krachtverlies of
            spraakstoornissen. Dit duurt gemiddeld tien minuten tot een uur. Daarna komt de hoofdpijn opzetten.

- Hoofdpijnfase

          - In deze fase ontstaat de bonzende hoofdpijn. Bij veel mensen gaat dit gecombineerd met misselijkheid en braken, diarree, overgevoeligheid voor licht,
            geluid en geuren. Deze fase kan 4 uur duren, maar ook 3 etmalen.

- Herstelfase
          - In deze fase neemt de hoofdpijn af. Vaak val je nu in slaap en word je later wakker zonder of met lichte hoofdpijn. Het duurt gemiddeld één tot twee
            dagen voor je helemaal hersteld bent van een migraineaanval.


Kenmerken van migraine zijn:

 • chronische hersenziekte die in aanvallen voorkomt
 • de aanvallen hebben een duidelijk begin en einde
 • de hoofdpijn is heftig bonzend of kloppend
 • de pijn zit meestal aan één kant van het hoofd
 • misselijkheid / braken
 • overgevoeligheid voor licht en geluid, vaak ook voor geuren
 • inspanning verergert de pijn


Spanningshoofdpijn


Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Bij volwassenen komt het bij mannen meer voor dan bij vrouwen met een piek tussen de 30 en 39 jaar.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van spanningshoofdpijn zijn hoge bloeddruk, hoofdletsel in het verleden, erfelijkheid, studeren. Een van de risico factoren bij bijvoorbeeld medische studenten is de onvrede met de studie bij mannen en depressie bij vrouwen, aanwezigheid van pijn ter hoogte van het gebied van het kaakgewricht en slaapstreek (temporo-mandibulair gewricht aandoening) en overgevoeligheid voor pijnen en aanwezige triggerpunten van nek en schouders. Hier kan de fysiotherapeut uitkomst bij bieden door behandeling en advies.


Kenmerken van spanningshoofdpijn zijn:

 • Drukkende pijn.
 • Een knellend band gevoel om het hoofd of zeurend van karakter, waarbij de nek en schouders vaak mee doen.
 • De pijn is mild tot matig.
 • De pijn wordt niet erger bij lichamelijke inspanning.
 • Geen last van misselijkheid / braken


De aanwezigheid kan variëren van 30 minuten tot dagelijks. Bij deze vorm van hoofdpijn kan de fysiotherapeut u door middel van behandeling en adviezen begleiden en mogelijk tot vermindering van de hoofdpijn zorgen.Mogenlijk verschil zult u binnen enkele behandelingen moeten merken.


Aangezichtspijn


Aangezichtspijn is pijn in het gezicht, tussen de kin en het voorhoofd, inclusief de oren. Aangezichtspijn kan acuut optreden maar ook chronisch zijn. 

Acute aangezichtspijn treedt plotseling op, bijvoorbeeld bij tand- of kiesproblemen of bij een neusbijholteontsteking. Bij chronische aangezichtspijn komen de pijnscheuten langdurig en voortdurend terug.


Kenmerken van aangezichtspijn zijn:

 • De pijn zit meestal aan één kant van het gezicht. Dit kan in het voorhoofd, in de neus en bovenkaak of in de lip, tong of onderkaak.
 • De pijnscheuten duren seconden tot minuten.
 • Tussen de pijnaanvallen heeft u geen last van pijn.

Clusterhoofdpijn


Clusterhoofdpijn is de meest pijnlijke vorm van hoofdpijn en komt meer bij mannen voor dan bij vrouwen. Meestal treden de eerste aanvallen van clusterhoofdpijn op tussen het 20ste en 40ste levensjaar. Er bestaan twee verschillende vormen van deze vorm van hoofdpijn: episodische clusterhoofdpijn en chronische clusterhoofdpijn. Bij de episodische vorm komen de aanvallen in clusters van enkele weken tot maanden, waarna deze weer verdwijnen. Hier komt de naam clusterhoofdpijn vandaan. Bij de chronische variant zijn deze ‘rustperiodes’ er niet. Aanvallen kunnen dan dagelijks, het hele jaar door voorkomen.


Kenmerken van clusterhoofdpijn zijn:

 • Aanvallen doen zich voor in bepaalde periodes (clusters)
 • De pijn zit aan één zijde van het hoofd

 • Bijverschijnselen kunnen zijn: een rood of tranend oog of een verstopte neus

Chronisch dagelijkse hoofdpijn


Chronisch dagelijkse hoofdpijn is een verzamelnaam voor verschillende soorten hoofdpijn. Er wordt gesproken van chronisch dagelijkse hoofdpijn als u meer dan 15 dagen in de maand hoofdpijn hebt die met triptanen (medicijnen die worden gegeven bij migraine en clusterhoofdpijn) wordt bestreden. Bij een kwart van de mensen ontstaat dit door medicatie-overgebruik. Als het niet veroorzaakt wordt door medicatie-overgebruik is het belangrijk om te onderzoeken of de hoofdpijn geen oorzaak van een ziekte is. In veel gevallen is er echter (helaas) geen oorzaak aan te wijzen. 

Contact


Telefoon : +31 -  (0) 613010799

Email:        prescilla@b4fysics.com

Adres:        Sportlaan 10, 6866NA Heelsum, 
                    gebouw vvCHRC

Beschikbaarheid


Maandag:    09:00 - 17:00

Dinsdag:      09:00 - 13.00 / 18:00 - 22.00

Woensdag:  09:00 - 17:00

Donderdag: 09:00 - 13:00 / 18.00-22.00

Vrijdag:        09:00 - 17:00

Zaterdag:     In overleg mogelijk.

Zondag: Gesloten © B4Fysics 2019